۹:۱۵:۵۵ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷
در مقطع فعلی وفاق کم نظیری میان مدیریت ارشد استان و مجمع نمایندگان برقرار است
در مقطع فعلی وفاق کم نظیری میان مدیریت ارشد استان و مجمع نمایندگان برقرار است
مجمع نمایندگان تمام توان و ظرفیت خود را برای کمک به توسعه استان به کار خواهند گرفت و مدیران استان هم باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.


مجمع نمایندگان تمام توان و ظرفیت خود را برای کمک به توسعه استان به کار خواهند گرفت و مدیران استان هم باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه