دکتر پریسا محمدی معاون فرهنگی و امور رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی در مراسمی از ۴۰ چهره شاخص فرهنگی و رسانهای استان کرمانشاه تجلیل میشود.

او افزود: از هر شهرستان دو چهره مورد تجلیل قرار میگیرد کهدر مجموع ۲۶ چهره فرهنگی از شهرستانهای استان و چهار چهره هم از کرمانشاه مورد تجلیل قرار میگیرند.

معاون فرهنگی و امور رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: پاسداشت و تکریم چهرههای فرهنگی در استان کرمانشاه از رویکردهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه است.

محمدی ادامه داد: تلاش کردیم تکریم این چهرهها را تنها منوط به مناسبتی خاص نکنیم بلکه در طول سال با دیدار و سرکشی از هنرمندان و فعالان فرهنگی آنان را مورد تکریم قرار دهیم.

خبر جدید  مدیریتی که چشم انداز توسعه دارد نباید از هوشمندی، جسارت و اراده غافل باشد

او در پاسخ به سوال برخی از خبرنگاران در مورد حمایتهای این اداره کل از مطبوعات گفت: در چهارچوب قوانین و مقررات از مطبوعات حمایت کرده و میکنیم.

معاون فرهنگی و امور رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: رسانهها اکنون در قالب بخش خصوصی فعالیت میکنند.

محمدی ادامه داد: کسی که درخواست مجوز یک نشریه را میدهد به معنی این است که توانایی مدیریت و اداره آن نشریه را دارد.

او در ارتباط با عدم واگذاری آگهی به برخی از نشریات نوپا گفت: براساس بخشنامه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دیماه سال ۹۶ صادر شد، هر نشریه باید ۲۴شماره را چاپ کند و از شماره ۲۵ به بعد آگهی به آن تعلق میگیرد.

خبر جدید  آثار خودکشی در کرمانشاه بین نوجوانان بالا رفته است

معاون فرهنگی و امور رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در مورد دلیل صدور این بخشنامه نیز گفت: ثابت کردن فعالیت برای رسانهای که مجوز دریافت کرده یکی از مهمترین دلایل صدور این بخشنامه است به این معنا که این نشریه باید بتواند در حدود سه سال بدون تکیه بر آگهی خود را اداره کند.

محمدی در پاسخ به سوالی در مورد عدم ذکر منبع از سوی برخی از رسانهها نیز گفت: همه نشریات باید قانون کپی رایت را رعایت کنند.

او با تاکید بر اینکه رسانهها باید اخلاق رسانه ای را رعایت کنند و مطالبی را که دارای منبع مشخص است را با ذکر منبع منتشر نمایند.

خبر جدید  هرسین شهر ملی گلیم ثبت ملی شد

معاون فرهنگی و امور رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظایف نظارتی خود تاکنون چندین بار به صورت مکتوب به برخی از رسانهها که قانون کپی رایت را رعایت نمیکنند تذکر کتبی داده است.

محمدی تعداد نشریات محلی استان کرمانشاه را اکنون ۱۱۸ مورد، نشریات سراسری دارای دفتر نمایندگی را ۱۱۹ نشریه، خبرگزاریها را بیش از ۱۰ مورد اعلام کرد و گفت: حدود ۴۰۰ خبرنگار هم در استان کرمانشاه مشغول به کار هستند.