۱۱:۴۲:۳۸ - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
دسترسی به ۱۱ روستای مرزی ‏بخش کلاشی
دسترسی به ۱۱ روستای مرزی ‏بخش کلاشی
فرماندارجوانرودگفت: اتصال جاده پسه خور به ایمان که دسترسی به ۱۱ روستای مرزی ‏بخش کلاشی وعشایر آن منطقه را به جوانرود امکان پذیر می‌سازد از پروژه‌های تاثیر گزار ‏برای توسعه این منطقه است.


فرماندارجوانرودگفت: اتصال جاده پسه خور به ایمان که دسترسی به ۱۱ روستای مرزی ‏بخش کلاشی وعشایر آن منطقه را به جوانرود امکان پذیر می‌سازد از پروژه‌های تاثیر گزار ‏برای توسعه این منطقه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه