۱۷:۲۰:۱۰ - شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
دستگاه‌های اجرایی ستاد ساماندهی جوانان را جدی‌تر بگیرند
دستگاه‌های اجرایی ستاد ساماندهی جوانان را جدی‌تر بگیرند
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در نشست ستاد ساماندهی جوانان استان کرمانشاه گفت:انتظار و نیاز‌های جوانان این ضرورت را ایجاب میکند دستگاه‌های اجرایی ستاد ساماندهی جوانان را جدیتر بگیرند.


مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در نشست ستاد ساماندهی جوانان استان کرمانشاه گفت:انتظار و نیاز‌های جوانان این ضرورت را ایجاب میکند دستگاه‌های اجرایی ستاد ساماندهی جوانان را جدیتر بگیرند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه