7:44:49 - جمعه 25 مه 2018
دستگاه‌ها به اقامه اول نماز توجه ویژه داشته باشند
دستگاه‌ها به اقامه اول نماز توجه ویژه داشته باشند
جانشین شورای فرهنگی استانداری از دستگاه‌های اجرایی استان خواست که به اقامه اول نماز در ادارات توجه ویژه داشته باشند. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  پرداخت ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت ارشاد به کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه