۷:۴۴:۴۹ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
دستگاه‌ها به اقامه اول نماز توجه ویژه داشته باشند
دستگاه‌ها به اقامه اول نماز توجه ویژه داشته باشند
جانشین شورای فرهنگی استانداری از دستگاه‌های اجرایی استان خواست که به اقامه اول نماز در ادارات توجه ویژه داشته باشند.


جانشین شورای فرهنگی استانداری از دستگاه‌های اجرایی استان خواست که به اقامه اول نماز در ادارات توجه ویژه داشته باشند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه