۱۱:۴۶:۴۵ - چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷
دشمنان اسلام تبلیغات فراوانی برای سست کردن باورهای دینی زنان دارند
دشمنان اسلام تبلیغات فراوانی برای سست کردن باورهای دینی زنان دارند
معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: دشمنان اسلام تبلیغات فراوانی را برای سست کردن باورهای دینی زنان و بی حجابی در جامعه دارند ولی زنان آگاه و مسلمان تاکنون توانسته اند توطئه های دشمنان را شناسایی نمایند و با حجاب خود توطئه آنان را خنثی کنند.


معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: دشمنان اسلام تبلیغات فراوانی را برای سست کردن باورهای دینی زنان و بی حجابی در جامعه دارند ولی زنان آگاه و مسلمان تاکنون توانسته اند توطئه های دشمنان را شناسایی نمایند و با حجاب خود توطئه آنان را خنثی کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه