۱۳:۱۳:۰۸ - یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
دعا در حق دیگران از کلیدهای استجابت دعا است
دعا در حق دیگران از کلیدهای استجابت دعا است
گروه اندیشه: کارشناس دینی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی از جمله راه‌های برآورده شدن دعا را، دعا در حق دیگران دانست و گفت: اگر می‌خواهیم دعاهایمان به اجابت برسد هر زمان که مشکلی نیز نداشتیم باید مناجات و راز و نیاز با پروردگارمان را قطع نکنیم.


گروه اندیشه: کارشناس دینی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی از جمله راه‌های برآورده شدن دعا را، دعا در حق دیگران دانست و گفت: اگر می‌خواهیم دعاهایمان به اجابت برسد هر زمان که مشکلی نیز نداشتیم باید مناجات و راز و نیاز با پروردگارمان را قطع نکنیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه