۱۳:۱۴:۵۴ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
دفن بهداشتی ۱۵ کیسه طیور رها شده در جاده اسلام آبادغرب
دفن بهداشتی ۱۵ کیسه طیور رها شده در جاده اسلام آبادغرب
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام آبادغرب گفت: ۱۵ کیسه حاوی طیور تلف شده که در جاده حومه اسلام آبادغرب رها شده بود، توسط کارکنان دامپزشکی اسلام آباد غرب، جمع آوری و دفن بهداشتی شد.


رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام آبادغرب گفت: ۱۵ کیسه حاوی طیور تلف شده که در جاده حومه اسلام آبادغرب رها شده بود، توسط کارکنان دامپزشکی اسلام آباد غرب، جمع آوری و دفن بهداشتی شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه