۱۴:۴۰:۳۳ - چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
دلجویی سفیران ضامن آهو از جانبازی که هرگز نخوابیده است
دلجویی سفیران ضامن آهو از جانبازی که هرگز نخوابیده است
گروه جهاد و حماسه: کاروان زیر سایه خورشید باحضور در منزل جواد جامه‌شورانی از این جانباز و یادگار هشت سال دفاع مقدس دلجویی کردند.

گروه جهاد و حماسه: کاروان زیر سایه خورشید باحضور در منزل جواد جامه‌شورانی از این جانباز و یادگار هشت سال دفاع مقدس دلجویی کردند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه