۱۴:۴۱:۰۰ - جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
دوازده فروردین روز عید انقلاب است
دوازده فروردین  روز عید انقلاب است
امام جمعه کرمانشاه گفت :دوازدهم فروردين روزعید حکومت اسلامی است و باید به نحو شایسته به آن پرداخت


امام جمعه کرمانشاه گفت :دوازدهم فروردين روزعید حکومت اسلامی است و باید به نحو شایسته به آن پرداخت
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه