۲۰:۱۴:۲۰ - شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
دولت مرزها را بر روی کالاهای خارجی ببندد
دولت مرزها را بر روی کالاهای خارجی ببندد
مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه گفت: دولت باید کمک کند و مرزها را بر روی کالاهای خارجی ببندد تا تولید در داخل و ایجاد اشتغال که نتیجه تولید بیشتر است رقم بخورد.


مسئول بسیج دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه گفت: دولت باید کمک کند و مرزها را بر روی کالاهای خارجی ببندد تا تولید در داخل و ایجاد اشتغال که نتیجه تولید بیشتر است رقم بخورد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه