21:04:50 - چهارشنبه 11 سپتامبر 2019
دومرکز نیکوکاری در شهرستان کنگاور فعالیت دارند
دومرکز نیکوکاری در شهرستان کنگاور فعالیت دارند
کارشناس مسئول مشارکت مردمی کمیته امداد کنگاور گفت : دومرکز نیکوکاری دراین شهرستان فعالیت دارند .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه