۱۲:۳۰:۴۷ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
دو ماه آینده آیین‌نامه جدید ساخت‌وساز اماکن ویژه ابلاغ می‌گردد
دو ماه آینده آیین‌نامه جدید ساخت‌وساز اماکن ویژه ابلاغ می‌گردد
معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای فنی کرمانشاه گفت: با توجه به ضعف موجود در آیین‌نامه ساخت‌وساز اماکن ویژه و عمومی کشور، ظرف دو ماه آینده آیین‌نامه جدید ساخت‌وساز اماکن ابلاغ می‌گردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای فنی کرمانشاه گفت: با توجه به ضعف موجود در آیین‌نامه ساخت‌وساز اماکن ویژه و عمومی کشور، ظرف دو ماه آینده آیین‌نامه جدید ساخت‌وساز اماکن ابلاغ می‌گردد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه