۱۳:۲۲:۵۶ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
دیدار مجمع نمایندگان استان با خبرنگاران مرکز کرمانشاه
دیدار مجمع نمایندگان استان با خبرنگاران مرکز کرمانشاه
مجمع نمایندگان استان با حضور در ساختمان اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مر کز کرمانشاه روز خبر نگار را به اهالی رسانه تبریک گفتند.


مجمع نمایندگان استان با حضور در ساختمان اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مر کز کرمانشاه روز خبر نگار را به اهالی رسانه تبریک گفتند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه