۱۲:۰۵:۰۰ - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
راهبرد اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان است
راهبرد اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان است
گروه اجتماعی- معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان است.


گروه اجتماعی- معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه