۷:۵۰:۵۰ - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
راهپیمایی ضد آمریکایی کرمانشاهی ها زیر بارش باران
راهپیمایی ضد آمریکایی کرمانشاهی ها زیر بارش باران
راهپیمایی ضد آمریکایی مردم انقلابی کرمانشاه با حضور پرشور اقشار مردم و زیر بارش شدید باران برگزار شد.


راهپیمایی ضد آمریکایی مردم انقلابی کرمانشاه با حضور پرشور اقشار مردم و زیر بارش شدید باران برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه