۱۵:۴۹:۱۰ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
راه‌اندازی کمپین “از خود شروع کنیم” در راستای بهبود فرهنگ ترافیک شهری کرمانشاه
راه‌اندازی کمپین “از خود شروع کنیم” در راستای بهبود فرهنگ ترافیک شهری کرمانشاه
در نشست تخصصی کارگروه فرهنگی ترافیک در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار و بر همکاری دستگاه‌های فرهنگی برای کمک به بهبود فرهنگ ترافیک شهری کرمانشاه در قالب راه‌اندازی کمپین “از خود شروع کنیم” تأکید شد.

در نشست تخصصی کارگروه فرهنگی ترافیک در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار و بر همکاری دستگاه‌های فرهنگی برای کمک به بهبود فرهنگ ترافیک شهری کرمانشاه در قالب راه‌اندازی کمپین “از خود شروع کنیم” تأکید شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه