۱۵:۴۰:۰۵ - شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ؛بزودی
راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب ؛بزودی
مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب از دوشنبه هفته جاری خبرداد.


مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب از دوشنبه هفته جاری خبرداد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه