۹:۱۸:۰۷ - یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
رسالت جمعیت بانوان فرهیخته در جامعه جریان‌سازی فرهنگی است
رسالت جمعیت بانوان فرهیخته در جامعه جریان‌سازی فرهنگی است
گروه معارف – دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان کرمانشاه جریان‌سازی فرهنگی را از اهداف جمعیت بانوان فرهیخته دانست و گفت: تبیین ارزش‌های اسلامی و تبلیغ چهره به چهره رسالت جمعیت بانوان است.


گروه معارف – دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان کرمانشاه جریان‌سازی فرهنگی را از اهداف جمعیت بانوان فرهیخته دانست و گفت: تبیین ارزش‌های اسلامی و تبلیغ چهره به چهره رسالت جمعیت بانوان است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه