۱۶:۵۴:۴۱ - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
رسانه‌ها وظیفه خطیری در حفظ آرامش جامعه دارند
رسانه‌ها وظیفه خطیری در حفظ آرامش جامعه دارند
سرهنگ محمدرضا آمویی گفت: رسانه‌ها در ایجاد، حفظ و ارتقا نظم و امنیت باید با نگاه هوشیارانه عمل کرده و بسط و تقویت نظم و امنیت، پیشگیری از وقوع جرم و حتی شناسایی موارد وقوع در نقش بازوی توانمند نیروی انتظامی ظاهر شوند.

سرهنگ محمدرضا آمویی گفت: رسانه‌ها در ایجاد، حفظ و ارتقا نظم و امنیت باید با نگاه هوشیارانه عمل کرده و بسط و تقویت نظم و امنیت، پیشگیری از وقوع جرم و حتی شناسایی موارد وقوع در نقش بازوی توانمند نیروی انتظامی ظاهر شوند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه