۲۲:۳۱:۳۳ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
رشد کرمانشاه درگرو شکستن حصارهای بومی و غیربومی
رشد کرمانشاه درگرو شکستن حصارهای بومی و غیربومی
استاندار کرمانشاه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: اگر خواهان توسعه کرمانشاه هستیم باید حصار بومی و غیربومی را بشکنیم.

استاندار کرمانشاه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: اگر خواهان توسعه کرمانشاه هستیم باید حصار بومی و غیربومی را بشکنیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه