۱۰:۰۷:۲۴ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
رعایت شئونات اسلامی در مراکز تفریحی الزامی است
رعایت شئونات اسلامی در مراکز تفریحی الزامی است
گروه اجتماعی- رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی کرمانشاه رعایت شئونات اسلامی در مراکز تفریحی و اقامتی در ایام نوروز را الزامی دانست.


گروه اجتماعی- رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انتظامی کرمانشاه رعایت شئونات اسلامی در مراکز تفریحی و اقامتی در ایام نوروز را الزامی دانست.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه