به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، محمد شکرچیزاده صبح امروز در افتتاحیه همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی اظهار کرد: مصرف بالای انرژی در GDP ما اثری نمیگذارد ولی اگر در صنعت این انرژی مصرف شود، میتواند در تولید ما اثرگذار باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: روزانه در تهران در فصل بهار و تابستان که آلودگی کمتر است، بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر فوت میکنند ولی این آمار در زمستان و پائیز به ۱۷۰ نفر میرسد که این افزایش آمار فوتی به علت آلودگی هواست.

وی افزود: سند مکتوب و لازمالاجرا برای ما مبحث ۱۹ قانون ساختمان است که از سال ۷۰ این موضوع را شروع کردهایم که در سال ۸۱ و ۸۹ ویرایش کرده است و آخرین ویرایش هم مربوط به امسال است.

شکرچیزاده با بیان اینکه ۱۰ میلیارد تومان سالانه یارانه ساختمانهاست که عدد قابل توجهی نیست، عنوان کرد: با توجه به تجاربی که کسب کردیم و براساس تحقیقات صورت گرفته ساختار مبحث ۱۹ را تغییر دادیم؛ توجه به فناوریهای جدید را در مبحث جدید دیدهایم،در همه روشها امکان انتخاب وجود دارد که وضعیت انرژی در چه حالتی باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تنوعبخشی به روشها، استفاده از روشهای نو و ایجاد فضای رقابتی از مسائلی است که در طرح جدید مبحث ۱۹ دیدهایم.

وی تاکید کرد: در یکی دو سال اخیر در ساختمانهای جدید اجرای مبحث ۱۹ که در گذشته کمترین میزان رعایت را داشته، وضعیت بهتری پیدا کرده است و استان اصفهان نسبت به سایر استانها در رتبه بالایی قرار دارد و میزان رعایت به ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده است که این نشان میدهد درحال حرکت به سمت خوبی هستیم.

شکرچیزاده در ادامه گفت: رعایت مباحث ملی ساختمان باعث شد آمار تلفات زلزله کرمانشاه نسبت به بم که بیش از ۳۰ درصد از مردم فوت شدند کمتر باشد، در سرپل ذهاب حدود ۶۰۰ نفر کشته شوند و ۶۰ درصد ساختمانها سالم بماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر همین موضوع در مبحث ۱۹ و انرژی هم رعایت شود، میتوانیم در این حوزه هم آمار خوبی داشته باشیم.