۱۵:۱۷:۴۶ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
رفع تداخل ۸۱۲ هکتار از اراضی کرمانشاه
رفع تداخل ۸۱۲ هکتار از اراضی کرمانشاه
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته ۸۱۲ هکتار از اراضی کرمانشاه رفع تداخل گردیده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته ۸۱۲ هکتار از اراضی کرمانشاه رفع تداخل گردیده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه