12:57:50 - یکشنبه 30 دسامبر 2018
رمز تقلب؛ بهانه فتنه‌گران برای براندازی نظام
رمز تقلب؛ بهانه فتنه‌گران برای براندازی نظام
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، رمز تقلب را بهانه فتنه‌گران برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی در فتنه سال ۸۸ عنوان کرد.

حجتالاسلام والمسلمین مرتضی جلیلی درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در کرمانشاهدر خصوص حماسه ۹ دی اظهار کرد: پس از وقایع سال ۸۸ که منجر به فتنه شد، رخداد حماسه ۹ دی توسط مردم و تدبیر رهبری که به فرمایش ایشان یومالله است، باعث پایان غائله فتنه در کشور شد. وی با تشریح شرایط کشور در سال ۸۸ افزود: هرچند حماسه ۹ دی پاسخ قاطعی به فتنه آن سال بود؛ امااین فتنه هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور داشت و در شرایطی که پس از تغییر دولت آمریکا،توجه بینالمللی به موفقیتها و پیشرفتهای ایران جلب شده بود، با برگزاری انتخابات و پس از آن با رمز تقلب در انتخابات شرایط را بهگونهای رقم زدند تا با بهانه تقلب واهی به سمت براندازی نظام و پایان انقلاب پیش بروند. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه عنوان کرد: در این راستا هم دشمنان بینالمللی و خارجی و هم برخی عناصر فریبخوردهداخلی که متأسفانه از خواص هم جزءآنان بودند، در این بهانه سهیم شدند؛ اماپس از هزینههای فراوان، این نقشه برنامهریزی شده دشمنان انقلاب در ۹ دی همان سال ناکام ماند. جلیلی با برشمردن نشانههای این نقشه تصریح کرد: شواهدی بر برنامه مدون برای براندازی در سال ۸۸ وجود داشت که از یک سال پیش از آن توسط مقام معظم رهبری بیان و هشدار داده شده بود که باعث وقوع فتنه شد؛از قبیل بیان تشکیل کمیته صیانت از آرا یکسال پیش از انتخابات که پیش زمینه القای تقلب در انتخابات بود و شاهد دیگر رامیتوان سیاهنمایی دستاوردهای کشور و دولت وقت نام برد. وی گفت:ورود عناصر وابسته داخلی در ستادهای انتخاباتی نامزدها و برخی اقدامات خواص در روزهای نزدیک انتخابات و پس از برگزاری آن، بهمنظور ایجاد فضای مسموم درنهادهای انقلابی بهویژه شورای نگهبان، بسیج و سپاه بود. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه،حماسه روز ۹ دی را از عوامل مهم و مؤثر در حفظ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: عامل اصلی رخداد حماسه ۹ دی و وقوع آن که آبی بر آتش فتنه شد، نقش بیبدیل رهبری در مهار فتنه بود که پیش از وقوع آن همواره هشدار و دعوت به بصیرت کرده بودند؛ اماغفلت برخی افراد بهخصوص خواص، باعث وقوع فتنه و تحمیل هزینه به کشور شد. جلیلی عنوان کرد: پس از آن حضور مردم و جریان مؤمن و انقلابی در صحنه بود.نیروی اصلی مبارزه با دشمنی پیچیده،اراده مردم بود و مهمترین عامل در این پیروزیحماسی، تأثیر نام «امام حسین علیهالسلام» بود که حماسیترین لحظات را در تاریخ آفریده است و حماسه ۹ دی درسی بود از تاریخ عاشورا و کربلا؛ چنانچه پس از بیاحترامی به نام «اباعبدالله الحسین(ع)»، حسینیهها و تکایا در محرم سال ۸۸، باعث خروش عاشورایی مردم عاشق اهل بیت(ع)شد و نام مبارک امام حسین(ع) فتنه را برای همیشه خاموش کرد. وی اهمیت حماسه ۹ دی برای دانشگاهیان بهعنوان نخبگان و خواص جامعه را در راستای بصیرتافزایی، دشمنشناسی و مطالعه و تحقیق، آورده بزرگ این حماسه مهم دانست و برای ملت ایران عبرتآموزی این روز و وقایع پیش و پس از آن را دارای اهمیت برشمرد و توجه به بیانات مقام معظم رهبری در راستای شناخت دقیق دشمن و بصیرتافزایی در خصوص انقلاب و دستاوردهای آن را یک تکلیف همگانی دانست. انتهای پیام/۴۰۷۸/۴۰۶۲/خ
منبع :: http://ana.ir

خبر جدید  کرمانشاه در گردشگری مذهبی پیشرو است
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه