۸:۰۸:۲۶ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
رمضان بهترین فرصت برای امر به معروف و نهی از منکر است
رمضان بهترین فرصت برای امر به معروف و نهی از منکر است
مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: تذکر لسانی در ماه رمضان با زبان روزه تاثیر دیگری برای تطهیر و تلطیف جامعه و روحیه مردم دارد، لذا باید از این فرصت بی نظیر وموثر نهایت استفاده را برد.


مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: تذکر لسانی در ماه رمضان با زبان روزه تاثیر دیگری برای تطهیر و تلطیف جامعه و روحیه مردم دارد، لذا باید از این فرصت بی نظیر وموثر نهایت استفاده را برد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه