7:14:56 - شنبه 19 مه 2018
رمضان ماه تقویت ایمان و تقواست
رمضان ماه تقویت ایمان و تقواست
امام جمعه سرپل ذهاب گفت: برجام هسته ای هزینه ای بسیار گزاف برای ملت ایران داشت اما درمقابل درسهای بزرگی برای آمریکا دوستان داخلی دارد که بایدموردتوجه آنهاقرارگیرد ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت ذخیره و توزیع آب در شهرستان پاوه
بانک پاسارگاد

دایکان | dayikan

دایکان | dayikan

اخبار ویژه