۸:۴۱:۲۹ - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
روحیه آرمان‌گرایی همیشه در مردمان ایران وجود دارد
روحیه آرمان‌گرایی همیشه در مردمان ایران وجود دارد
آرمان‌گرایی یا به تعبیری ایده‌آلیسم اخلاقی، اهداف حقیقی و متعالی یک فرد است که آن را دنبال و پیگیری می‌کند.

آرمان‌گرایی یا به تعبیری ایده‌آلیسم اخلاقی، اهداف حقیقی و متعالی یک فرد است که آن را دنبال و پیگیری می‌کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه