۱۴:۱۳:۵۳ - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
روزنامه نگاران و قهرمان ورزشی پیشگام بوده‌اند
روزنامه نگاران و قهرمان ورزشی پیشگام بوده‌اند
اگر رسانه‌ها درست حرکت کنند و اهمیت امانت در خبر رسانی را بیشتر رعایت نمایند، در راستای سلامت نقش مهمی را ایفاء خواهند کرد.

اگر رسانه‌ها درست حرکت کنند و اهمیت امانت در خبر رسانی را بیشتر رعایت نمایند، در راستای سلامت نقش مهمی را ایفاء خواهند کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه