9:49:38 - جمعه 8 ژوئن 2018
روز جهانی قدس روز نمایش وحدت انسجام امت بزرگ است
روز جهانی قدس روز نمایش وحدت انسجام امت بزرگ است
مردم همیشه در صحنه کرمانشاه همپای دیگر هموطنان در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور آگاهانه وپر شور دارند. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  روزنه امید برای تعیین تکلیف پروژه‌های “شستا” در کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه