۲۳:۴۸:۱۳ - پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶
روز قشر فرصتی مناسب برای ارائه عملکرد است
روز قشر فرصتی مناسب برای ارائه عملکرد است
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: روز قشر فرصتی مناسب برای ارائه عملکرد است.


مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: روز قشر فرصتی مناسب برای ارائه عملکرد است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه