۱۱:۴۰:۲۷ - شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
روز پاسدار روز غرور آفرین فهمیده های مکتب علوی و اندیشه های حسینی است
روز پاسدار روز غرور آفرین فهمیده های مکتب علوی و اندیشه های حسینی است
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: روز پاسدار روز غرور آفرین فهمیده های مکتب علوی و اندیشه های حسینی است.


فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: روز پاسدار روز غرور آفرین فهمیده های مکتب علوی و اندیشه های حسینی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه