۱۲:۵۵:۴۲ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
روستای کیونان ازتوابع سهرستان سنقراستان کرمانشاه
روستای کیونان ازتوابع سهرستان سنقراستان کرمانشاه
این روستا با توجه مطالعات وشواهدی که در دست است بیش ااز چند هزار سال قدمت تاریخی دارد ولی روستا در طول تاریخ موجودیت خود بسیار در سطح همان دره سر سبز جا بجائی خورده با توجه به وجود قلعه ها وقبرستانهای گوشه وکنار روستا بیش از ۱۶ مورد موقعیتهای روستا قابل شناسائی میباشد شعارسال:این

این روستا با توجه مطالعات وشواهدی که در دست است بیش ااز چند هزار سال قدمت تاریخی دارد ولی روستا در طول تاریخ موجودیت خود بسیار در سطح همان دره سر سبز جا بجائی خورده با توجه به وجود قلعه ها وقبرستانهای گوشه وکنار روستا بیش از ۱۶ مورد موقعیتهای روستا قابل شناسائی میباشد

شعارسال:این روستا با توجه مطالعات وشواهدی که در دست است بیش
ااز چند هزار سال قدمت تاریخی دارد ولی روستا در طول تاریخ موجودیت خود بسیار در سطح
همان دره سر سبز جا بجائی خورده با توجه به وجود قلعه ها وقبرستانهای گوشه وکنار روستا
بیش از ۱۶ مورد موقعیتهای روستا قابل شناسائی میباشد بطوری که کاملآ واضح وآشکار میباشد
که روستا در طول زمانهای موجودیت خود دست خوش تحولات وجابجائیهایی شده است بنا به شواهد
موجود وویرانه های قلعه های بالا وبائین شواهد
نشان از از بین رفتن روستا در دوزمان مشخص بر اثر زلزله از بین رفته است وشاید دوقلعه
هم زمان که دو روستای هم جوار بوده اند نیز بر اثر زلزله از بین رفته باشند ووجود سفاله
های بسیار زیادی که هنگام بالا رفتن از قلعه زیر باهای انسان لیز میخورد نشان از وقوع
یک جنگ بوده که افراد داخل قلعه برای دفاع از خودشان داخل ظروف سفالی که در اختیار
داشته اند مواد آتش زا ریخته وبرای فراری دادن ویا ترساندن محاجمین از بالای قلعه به
طرف دشمنانشان برتاب کرده وحالا بسیاری از آن سفاله های شکسته در دور واطراف قلعه بسیار
زیاد به چشم میخورددر سنگ لوح های یافت شده در روستا نام های مختلفی منجمله گیو نان
وکوه نان مشاهده شده وبا توجه به آثار های باستانی مانند قلعه های دو گانهای که در
دو سمت روستا شرق وغرب آب قرار گرفته اند با توجه به وجود سفاله های بسیار زیاد وشواهدی
که بدست آمده قدمت تاریخی شاید با اطمینا به ۲۵۰۰سال قدمت بر گردد وبا توجه به موقعیت
جغرافیائی روستا هم از نظر استراتیزیکی وامنیتی
در گذشته وهم از نظر آب وهوائی بسیار مطلوب میتوانسته جایگاهی بسیار مناسب برای کسانی
که از نظر مکنت مالی وطبقات اجتمائی بهتری
برخوردار بوده اند این منطقه را برای زندگی برگذیده اند لذا روستا از دیرباز با توجه
به دره سر سبزی که بین دو کوه واقع شده وارتفاع ان در سطح استان بالاتر از بیشتر مناطق
استان میباشد در بیشتر موارد نقطه سرد استان ودر تابستان خنکتر از جاهای دیگر میباشد
این مزیت برای این روستا باعث شده که باتوحه به این آب وهوای نسبتآ سرد میوه های سرد
سیری متفاوت تر وهم بعلت تالیف دامهای این روستا از علفهای متفاوت تر ومرغوب لبنیات
خیلی مرغوب تر وبسیار خوش مزه تری داشته باشد وروغن حیوانی کیونان در استان زبان زد
شده بنابر این روستای کیونان با توحه به شرایط خاصی که نسبت به روستا های اطراف خود
دارد باید مورد توجه خاص دوست داران فرهنگ ومیراث استان قرار گیرد تا ویزژه گیهای ان
برای گردش گران استانی وخارج استانی معرفی شود تا بتوانیم از بتانسیل اشتغال زائی برای
جوانان روستا ایجاد ودر زمینه ی توسعه ی روستائی میتواند یک قطب مناسبی برای روستا
های اطراف باشد تا از ویزه گیهای ان به نحو احسآ استفاده گردد. اشا الله . شمس الله
امیریان کارشناس جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی……

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ کیوانان،
تاریخ انتشار ۳ خرداد۹۷، کدخبر: ،
zadgahamkivanan.blogfa.comwww.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه