۱۳:۳۳:۲۷ - چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷
روند کند کار‌ها در ساختار اداری مانع از پیشرفت
روند کند کار‌ها در ساختار اداری مانع از پیشرفت
نشست شورای فنی استان امروز در سراسری تدبیر استان به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد


نشست شورای فنی استان امروز در سراسری تدبیر استان به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه