14:03:25 - دوشنبه 11 مه 2020
رونمایی از دستگاه فنی استریل‌کننده حرارتی اوراق تولیدی
رونمایی از دستگاه فنی استریل‌کننده حرارتی اوراق تولیدی
دستگاه فنی استریل‌کننده حرارتی اوراق تولیدی دبیرستان هوشمند شهر کرمانشاه با حضور استاندار رونمایی شد.

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه