9:28:23 - سه‌شنبه 22 مه 2018
رگبار تگرگ و رعد و برق کرمانشاه را فرا می‌گیرد
رگبار تگرگ و رعد و برق کرمانشاه را فرا می‌گیرد
رگبار تگرگ و رعد و برق کرمانشاه را فرا می‌گیرد ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  آبیاری زود هنگام مزارع دلیل سرریز نشدن سد‌ها
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه