۱۴:۰۱:۰۶ - چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷
زائران خانه خدا از حمل هرگونه مواد مخدر خودداری کنند
زائران خانه خدا از حمل هرگونه مواد مخدر خودداری کنند
رئیس پلیس فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه لازم است که زائران خانه خدا از حمل هرگونه مواد مخدر خودداری کنند، گفت: در غیر اینصورت با کشف هر مقدار مواد، آن‌ها سفر معنوی حج را از دست خواهند داد.


رئیس پلیس فرودگاه بین المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه با تاکید بر اینکه لازم است که زائران خانه خدا از حمل هرگونه مواد مخدر خودداری کنند، گفت: در غیر اینصورت با کشف هر مقدار مواد، آن‌ها سفر معنوی حج را از دست خواهند داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه