11:23:48 - یکشنبه 22 آوریل 2018
زاگرس بزرگ‌ترین گسل ایران/ تبریز و تهران جزء خطرناک‌ترین گسل‌های ایران هستند
زاگرس بزرگ‌ترین گسل ایران/ تبریز و تهران جزء خطرناک‌ترین گسل‌های ایران هستند
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، گسل شمال تهران در مناطق جمعیتی تهران و کرج و گسل شمال تبریز با جمعیت ۲ میلیون نفری جزو خطرناک‌ترین گسل‌های ایران با توان زلزله‌ای بالا در کشور محسوب می‌شوند و این در حالی است که سامانه گسلی زاگرس از مرز ایران و عراق، بزرگ‌ترین گسل ایران

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، گسل شمال تهران در مناطق جمعیتی تهران و کرج و گسل شمال تبریز با جمعیت ۲ میلیون نفری جزو خطرناک‌ترین گسل‌های ایران با توان زلزله‌ای بالا در کشور محسوب می‌شوند و این در حالی است که سامانه گسلی زاگرس از مرز ایران و عراق، بزرگ‌ترین گسل ایران شناخته می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه