۸:۳۹:۴۹ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷
زندان چهره اجتماعی یک شهر است
زندان چهره اجتماعی یک شهر است
منصور بیگلری، مدیرکل امور زندان‌های کرمانشاه در یک گفتگوی صمیمی از روی دیگر زندان به عنوان سازمان امنیتی و دغدغه بزرگ وی و همکارانش برای یک زندانی در زمان حبسش، خانواده وی و حتی اقدامات راهبردی برای ورود شخص به اجتماع سخن می‌گوید.

منصور بیگلری، مدیرکل امور زندان‌های کرمانشاه در یک گفتگوی صمیمی از روی دیگر زندان به عنوان سازمان امنیتی و دغدغه بزرگ وی و همکارانش برای یک زندانی در زمان حبسش، خانواده وی و حتی اقدامات راهبردی برای ورود شخص به اجتماع سخن می‌گوید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه