۱۲:۵۷:۲۰ - چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
زکات؛ از اصول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه
زکات؛ از اصول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه
گروه اجتماعی- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه زکات و اهمیت آن تا حدودی است که در آیات الهی از آن به عنوان یکی از ضروریات یاد شده است، گفت: زکات یکی از اصول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است.


گروه اجتماعی- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه زکات و اهمیت آن تا حدودی است که در آیات الهی از آن به عنوان یکی از ضروریات یاد شده است، گفت: زکات یکی از اصول برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه