۱۶:۲۱:۱۷ - چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶
زکات از واجبات مالی دین اسلام است
زکات از واجبات مالی دین اسلام است
گروه اجتماعی: مدیرکمیته امداد هرسین گفت: زکات از واجبات مالی در دین اسلام است و براساس آن مسلمانان باید مقدار معینی از ۹ قلم کالا را برای مصرف فقرا و سایر امور عمومی اجتماع بپردازند.


گروه اجتماعی: مدیرکمیته امداد هرسین گفت: زکات از واجبات مالی در دین اسلام است و براساس آن مسلمانان باید مقدار معینی از ۹ قلم کالا را برای مصرف فقرا و سایر امور عمومی اجتماع بپردازند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه