۱۱:۵۹:۵۸ - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
زیبایی‌های قرآن را به جوانان انتقال دهیم
زیبایی‌های قرآن را به جوانان انتقال دهیم
گروه فعالیت‌های قرآنی: آیت‌الله محمدی عراقی با اشاره به اینکه هیچ چیز زیباتر از آیات قرآن نیست، گفت: زیبایی‌های قرآن را به جوانان انتقال دهیم.

گروه فعالیت‌های قرآنی: آیت‌الله محمدی عراقی با اشاره به اینکه هیچ چیز زیباتر از آیات قرآن نیست، گفت: زیبایی‌های قرآن را به جوانان انتقال دهیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه