۱۰:۵۶:۱۲ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
ساخت واریانت در مسیر گیلانغرب – سومار
ساخت واریانت در مسیر گیلانغرب – سومار
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ازاحداث واریانت زله زرد در مسیر گیلانغرب- سومار برای برون رفت از بن بست و توسعه مبادلات اقتصادی منطقه خبر داد.


مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ازاحداث واریانت زله زرد در مسیر گیلانغرب- سومار برای برون رفت از بن بست و توسعه مبادلات اقتصادی منطقه خبر داد.




بانک پاسارگاد
اخبار ویژه