۱۶:۱۹:۲۶ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
سازمان برنامه‌وبودجه در توزیع اعتبارات سلیقه‌ای عمل نکند/ کرمانشاه چالش بزرگی به نام بیکاری دارد
سازمان برنامه‌وبودجه در توزیع اعتبارات سلیقه‌ای عمل نکند/ کرمانشاه چالش بزرگی به نام بیکاری دارد
استاندار کرمانشاه گفت: عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه باید به‌گونه‌ای باشد که چالش‌های و نگرانی‌های کرمانشاه در مرتفع سازی معضل بیکاری در توزیع اعتبارات رفع کند.

استاندار کرمانشاه گفت: عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه باید به‌گونه‌ای باشد که چالش‌های و نگرانی‌های کرمانشاه در مرتفع سازی معضل بیکاری در توزیع اعتبارات رفع کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه