۱۱:۱۸:۵۷ - یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت کار ادارات کرمانشاه از اول شهریور به روال سابق برمی‌گردد
ساعت کار ادارات کرمانشاه از اول شهریور به روال سابق برمی‌گردد
براساس بخشنامه سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه از اول شهریور به روال سابق برمی گردد.


براساس بخشنامه سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه از اول شهریور به روال سابق برمی گردد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه