11:50:21 - سه‌شنبه 12 ژوئن 2018
سالارهای کوچک خانواده
سالارهای کوچک خانواده
کلمه سالاری که به فرزند اضافه می‌شود بیانگر این است که تصمیم نهایی به خواست فرزند در خانواده تنظیم می‌شود و به‌غلط گمان می‌کنیم با این کار به فرد احترام مضاعفی گذاشته‌ایم درحالی‌که این مسئله باعث می‌شود فرد از مدار عقلانیت خارج شود و یا در تصمیم سازی حرکتی انجام دهد که برخلاف مصلحت خود

کلمه سالاری که به فرزند اضافه می‌شود بیانگر این است که تصمیم نهایی به خواست فرزند در خانواده تنظیم می‌شود و به‌غلط گمان می‌کنیم با این کار به فرد احترام مضاعفی گذاشته‌ایم درحالی‌که این مسئله باعث می‌شود فرد از مدار عقلانیت خارج شود و یا در تصمیم سازی حرکتی انجام دهد که برخلاف مصلحت خود و اطرافیان او باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه