8:53:31 - دوشنبه 26 مارس 2018
سال جدید سال خروج استان از بحران بیکاری
سال جدید سال خروج استان از بحران بیکاری
استاندار کرمانشاه گفت: هیچ اولویتی در سال ۹۷ بالاتر و مهمتر از ایجاد اشتغال نداریم. مدیران باید الزامات ایجاد اشتغال را بپذیرند . ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  ۲۶۰ نخبه ایثارگر در کرمانشاه داریم
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه