۸:۵۳:۳۱ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷
سال جدید سال خروج استان از بحران بیکاری
سال جدید سال خروج استان از بحران بیکاری
استاندار کرمانشاه گفت: هیچ اولویتی در سال ۹۷ بالاتر و مهمتر از ایجاد اشتغال نداریم. مدیران باید الزامات ایجاد اشتغال را بپذیرند .


استاندار کرمانشاه گفت: هیچ اولویتی در سال ۹۷ بالاتر و مهمتر از ایجاد اشتغال نداریم. مدیران باید الزامات ایجاد اشتغال را بپذیرند .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه