۱۰:۵۷:۳۱ - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
سال گذشته صادرات از مرزهای خسروی و پرویزخان نصف شد
سال گذشته صادرات از مرزهای خسروی و پرویزخان نصف شد
فرماندار قصرشیرین گفت: بسته بودن ۷۹ روزه مرزهای خسروی و پرویزخان به دلیل شرایط داخلی عراق و کشمکش‌های اقلیم کردستان با دولت مرکزی، باعث نصف شدن میزان صادرات سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ شد.

فرماندار قصرشیرین گفت: بسته بودن ۷۹ روزه مرزهای خسروی و پرویزخان به دلیل شرایط داخلی عراق و کشمکش‌های اقلیم کردستان با دولت مرکزی، باعث نصف شدن میزان صادرات سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه