۱۹:۵۱:۱۸ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
سامانه سامد ۲۱ اسفند میزبان مدیرکل بهزیستی کرمانشاه است
سامانه سامد ۲۱ اسفند میزبان مدیرکل بهزیستی کرمانشاه است
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی کرمانشاه گفت: برنامه ارتباط مردمی مسئولین در بستر سامانه سامد این هفته با حضور دکتر امید قادری، مدیرکل بهزیستی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی کرمانشاه گفت: برنامه ارتباط مردمی مسئولین در بستر سامانه سامد این هفته با حضور دکتر امید قادری، مدیرکل بهزیستی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه